ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

KOSGEB DESTEKLİ ISO 9001 2015 Belgesi

ISO 9001 2015ISO 9001 danışmanlık firması mı arıyorsunuz? ISO 9001 belgesi almaya mı karar verdiniz ve hangi adımları,hangi yöntemleri ve son revizyon hakkında bilginiz yok mu? Gelin sizin için işlemleri biz yapalım ve kısa sürede ISO 9001 2015 belgenizi almanızı sağlayalım.

Danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için üst kısımda yer alan iletişim numaramız’dan veya teklif al kısmına tıklayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Sanayi devrimden sonra ülkelerin ticaret yapma yarışı çok büyük bir boyuta ulaşmıştı. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması artan teknolojik gelişmeler bunun ile beraber birçok firmanın ortaya çıkmasını sağladı. Büyüyen Pazar ortamında rekabet çoğalmaya başladı birçok firma kalite olarak ön plana çıksalar da yüzlerce firmanın aynı işi yapmasından dolayı tüketicinin aklı karışmaya başlamış ve hangi firma ile alım satım yapacaklarını bilemez olmuşlardı. 20. yüzyılın ortalarında kurulan (1947) Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 1987 yılında ortaya çıkarttıkları bir kalite belgesi ile ISO 9001 piyasaya sürmüşlerdir. Bu belge zaman içerisinde gelişen ve değişen üretim tüketim faktörlerine göre toplamda 4 defa değişerek günümüzdeki halini almıştır.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 Uluslararası Standardizasyon Örgütünün baş harflerinin kısaltımından oluşan (iso) ve tüm dünyada kabul görmüş standartlardandır. Bu standartların temel amacı dünyada ki tüm üretim yapan firmaların ve işletmelerin birbirleri ile iletişimlerini sağlamak , gelişmelerini ve daha iyi hizmet kalitesi sunmalarını hedeflemektir. iso belgesi denilince akla sadece üretim aşamasındaki kalite yönetimi akla gelmemeli. Bu standart ortaya çıkan hizmetin en küçük halinden son haline kadar olan süredeki bütün işlemlerde özenle ve kaliteli bir şekilde çalışıldığının kanıtı niteliğindedir. Tüm dünyada en çok bilinen ve dünya standartlarına en uygun olan yönetim biçimidir ISO 9001. ISO 9001 standarttı olan bir kurumun , işletmenin dünyada ki diğer bütün işletmelere denk olduğunun bir kanıtıdır. Bu standart dünya teknolojisi ve gelişimi ile tam bir doğru orantıda olup kusursuz bir uyum içindedir. Gelişen dünyaya göre şekli ve içeriği de sürekli olarak değişim göstermiştir.

Gelişen dünya ticaretinde ülkelerin ithalat ve ihracatları da büyük bir bir ivmeyle artış göstermiştir. Artık dünyamızda bütün dünya ülkelerindeki işletmeler kolaylıkla gerek yurt içi gerekse yurt dışı olmak üzere rahatlıkla ticaretlerini yapar hale gelmişlerdir. Bu gelişen ticaret alanında ise iso 9001 kalite yönetim standarttı olan firmaların daha kolay ve güvenli ticaretlerini yaptıkları söylenebilir. Ticaret yapan kurumlar arasında güven ortamını sağlayan iso 9001 standarttı tüketici açısından da bu firmalar la olan alışverişlerinde güvenli bir şekilde sağlam ve kaliteli hizmetlere ulaşmalarını sağlar.

Şu anda dünyamızda ki işletmelerin çoğunda bu yönetim standarttı uygulanmaktadır.

Amacı adından da anlaşıldığı üzere iso 9001 kaliteli yönetim sistemidir , iso 9001 çıktığı günden beri önemini yitirmemekle beraber her geçen gün daha fazla önemli hale gelmektedir.

Son yapılan araştırmalara göre iso 9001 sertifikası 180’den fazla ülkede yaklaşık olarak 1.2 milyon firma tarafından kullanılıyor ve benimseniyor. Bu sertifikaya sahip olan firmaların temel amaçları müşteri memnuniyetidir.

ISO 9001 2015 Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bu standarttın çıkışı olarak tarih öncesi dönemleri bile ele alabiliriz. İnsanlığın her evresinde tüketiciler kaliteli hizmet almayı hedeflemişler. Üretilen malların belli kalitelerin altında olması istenilen performansları vermemesi insanoğlunu hep başka arayışlar içerisine sokmuştur. Günümüz dünyasında 20. yüzyıl ortalarında kurulan bir örgüt bu arayışa bir son vermek amacı ile bütün dünyada kabul görecek evrensel bir standart kalitesi kurmayı hedeflemişlerdir. Uğraşlar sonucu bütün dünyada kabul gören ve en önemli kalite standarttı olan iso ortaya çıkmıştır. ISO hemen hemen aldığımız kullandığımız her üründe karşımıza çıkıyor.

ISO 9001 standarttı ilk olarak karşımıza 1987 yılında çıkmıştır. İlk çıktığı yıllarda adı kalite güvence sistemi olarak belirlenmiştir.

Bu yıllarda iso 9001 kendi bünyesinde 3 alt başlıkla ayrılmışlardı. Bunlar iso 9000 , iso 9002 , iso 9003.

İşletmeler üretim alanlarına göre bu standart sertifikalarından birini kullanmaktaydılar.

İSO 9001 2000 yılından bir değişime uğrayarak kalite yönetim sistemi olarak dünyaya duyurulmuştur. Bu değişim sürecinden sonra firmaların üretim alanları göz önüne alınmaksızın tek bir başlık altında toplanmaları hedef alınmıştır. Bu belge üretimin baştan sonra denetlenip her bir alanda kalite standartlarına ve yönetiminde de bu kalitede olduğunu göstermiştir.

iso 9001 kalite yönetim sistemi 2008 yılında da bir değişime uğramıştır.

ISO 9001;2008 Kalite yönetim sistemi – Şartlar standarttı 15 kasım 2008 tarihinde ISO tarafından dünyaya bildirilmiş ve yayınlanmıştır.

Yeni çıkarılan bu standarttın Türkçe hali ülkemizde biraz gecikmeli olarak 19 mart 2009 tarihinde Türkiye Standart Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001 olarak duyurulmuş ve yayınlanmıştır.

ISO 9001 2015 yılında son bir değişime uğrayarak günümüzdeki halini almıştır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 2015 yılının eylül ayında dünya duyurulmuştur.

Bu değişimler değişen dünya dengesine ve ticaret anlayışına göre düzenlenmiştir.

Bu değişimlerin bir başka amacı ise diğer yönetim sistemleri ile uygun hale getirilmesidir.

Diğer yönetim sistemleri ise şunlardır :

ISO 14001 – OHSAS 18001 – AS 9100

İşletmelerin 2018 yılının Eylül ayına kadar yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 kriterlerine uygun hale getirmeleri şartı koyulmuştur..

ISO 9001 NEDEN KULLANILMALIDIR

iso 9001 bir firmanın kalitesinin temel taşlarından biridir. iso 9001 yönetim sistemi sertifikası sahibi kuruluşlar uluslararası her alanda geçerliliği olan kalite onayını almış demektir. Bu sertifika ile kurumunuzun her koşullarda kaliteli bir hizmet anlayışı olduğunu belgelemiş olursunuz. İSO 9001 sertifikası sadece üretilen malların kalitesini değil o kurumun yönetiminde de kalite standartlarına uygunluğunu tescil etmektedir. İSO 9001 belgesi gelişen Pazar ortamındaki rekabetten dolayı ortaya çıkmıştır. Rekabet ettiğiniz firmanın yada firmaların ISO 9001 sertifikasına sahip olmaması sizi o pazar piyasasında rakiplerinize göre bir adım ön plana çıkartacaktır. Artık tüketiciler firmaların bu belgeye sahip olup olmadıklarını göz önüne alarak ihtiyaçlarını bu belgelere sahip olan firmalardan karşılamaya başlamışlardır. Bu belgeye sahip kurumlardaki çalışma ortamları da daha verimli bir hal almış ve üretkenliklerin daha da fazla arttığı gözlemlenmiştir. Gerek firma içinde olsun gerekse ticaretlerinizde bu belgeye sahipseniz her açıdan gelişmeye ve kaliteli hizmet vermeye başladığınızı gözlemleyeceksiniz.

ISO 9001 belgesine sahip olmanız size şu faydaları sağlayacaktır ;

Müşteri ilişkilerinizi geliştirir ve müşterilerinizin sizinle olan alışverişlerinde daha verimli hale gelmesini sağlarsınız.
Müşterilerinizin önerilerini göz önünde bulundurarak daha kaliteli ve verimli mallar üretmenize yardımcı olur.
Müşterilerinizle daha samimi ve güzel hizmet vermeniz ticaret açısından size verimlilik ve canlılık kazandıracaktır.
Daha sistemli ve kademeli mallar üretmek üretimdeki mali giderlerinizi daha aza indirecektir.
Kaliteli ve sistemli üretimleriniz kalitesizlikten doğacak olan mali zararlarınızı en aza indirecektir.
Planlı , programlı ve kademeli olarak çalışmak üretim açısından yada sorunların çözümü açısından size daha fazla zaman kazandıracaktır.
Programlı bir şekilde üretim yapmak kademeler arasındaki dengeyi sağlar ve bilgi alışverişlerine hız kazandırır.
Programlı çalışmak üretim malzemelerini almanız ve bu alışverişi denetlemeniz açısından size kolaylık sağlayacaktır.
Programlı çalışmak işletmenizi geliştirir ve yönetim aşamasındaki bölümleri daha iyi yöneterek doğru elemanları doğru birimlerde görevlendirmenizi sağlar.
Belli standartlarda üretim ve yönetim yaptığınız zaman işletmenizde doğru ve yerinde kararlar almanız daha kolay hale gelecektir.
İşletmeniz içindeki çalışanlarınız birbiri ile olan ilişkilerini güçlendirir ve daha verimli bir çalışma ortamı kurmanızda öncülük eder.
İşletmenizdeki işçi kalitesinde gözle görülür ve durmaksızın artan bir ivme kaydettiğinizi görürsünüz.
İşletmeniz iso 9001 belgesine sahip ise dünyanın her alanında kaliteli ve güvenli ticaret yapmanıza katkıda bulunur.
İşletmenizin ISO 9001 sertifikası var ise Pazardaki rekabet ortamına girmenizi sağlar.
İşletmenizin iso 9001 sertifikası var ise ticaret yaptığınız alanda prestij sahibi olmanızı ve saygı duyulan bir işletme olmanıza kapı açar .
İSO 9001 TEMEL YAPISI
KAPSAM
ATIF YAPILAN STANDARTLAR
TERİMLER TARİFLER
KURULUŞ BAĞLAMI
* Organizasyon ve yapısını anlama
* İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
* Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
* Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri
LİDERLİK
* Liderlik ve taahhüt
* Kalite Politikası
* Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
PLANLAMA
* Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
* Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
* Değişikliklerin Planlaması
DESTEK
* Kaynaklar
* Yeterlilikler
* Farkındalık
* İletişim
* Dokümante Edilmiş Bilgi
OPERASYON
* Operasyonel planlama ve kontrol
* Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
* Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve Geliştirilmesi
* Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
* Üretim ve hizmetin sağlanması
* Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
* Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
* İç denetim
* Yönetim Gözden Geçirilmesi
İYİLEŞTİRME
* Genel
* Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

Firmamız size en uygun koşullarda İSO sertifikası vermek için alanında uzmanlaşmış personellerimizle yılın her günü hizmetinizdedir. Bize ulaşarak konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi alabilir ve sertifikanızı almak için ne gibi yollar izlemiz gerektiğini öğrenebilirsiniz. İşletmenizin İso sertifikasına uygun olup olmadığını denetliyoruz ve daha sonra hızlı ve programlı bir şekilde var ise eksik olan yönlerinizi tamamlayarak, sizi de uluslararası her alanda geçerliliği olan iso 9001 sahibi bir işletme yapıyoruz.

Ticaret anlayışının en üst seviyelere çıktığı günümüz dünyasında sizde daha güvenilir ve daha sağlam ticaret yapmak istiyorsanız hemen bize başvurun ve iso 9001 belgenizi alın.